logo


+421 903 804 485
+421 905 293 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


→  +421 903 804 485
→  +421 905 293 509
→  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

skcsendepl
 ornament

Vážení hostia, Chalupa na Mlynci je rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Celú prevádzku chalupy a styk s hosťami zabezpečuje správca a majiteľ.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavania nasledovných pravidiel:

 • v deň príchodu sa môžete ubytovať od 12.00 hod. do 18.00 hod., neskorší príchod je možný len po dohode so správcom chalupy, ktorému je to potrebné hlásiť vopred
 • ubytovaní hostia predložia správcovi chalupy osobný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), neplnoleté osoby zastupuje ich zákonný zástupca
 • pred príchodom na chalupu sa platí poplatok za pobyt plus zábezpeka vo výške 100,-€, následne obdržíte kľúče od chalupy
 • v deň odchodu prosíme o opustenie chalupy do 10.30 hod., možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dohodnúť vopred
 • prosíme vás, aby ste vo vnútorných priestoroch chalupy používali prezuvky
 • v deň príchodu prosím skontrolujte stav chalupy, jej vybavenosť a funkčnosť vybavenia a akékoľvek závady nahláste správcovi chalupy
 • v prípade použitia viac lôžok ako bolo zaplatené bude lôžko doúčtované
 • v celom areáli chalupy platí prísny zákaz zakladania ohňa s výnimkou zakladania ohňa v zariadeniach k tomu určených (kotlík, gril, kamna)
 • hostia majú k použitiu jednu sadu kľúčov od chalupy, za stratu kľúčov účtujeme 15,-€
 • v chalupe nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov pre osobnú potrebu (sušič vlasov, holiaci strojček, notebook, nabíjačka a pod.)
 • hostia nesmú do chalupy v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme osoby
 • posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt - pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 2,-€
 • ubytovanie spolu s domácimi zvieratami poskytujeme po vzájomnej dohode
 • na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  - nebude povolené, aby zvieratá boli bez dozoru ich majiteľa
  - zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
  - na kŕmenie zvierat sa nesmie používať invertár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
 • počas pobytu prosím ihneď hláste prípadné vzniknuté závady správcovi chalupy
 • hostia sú povinní pri každom odchode z chalupy uzavrieť vodovodné uzávery, vyplnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná, vchodové dvere
 • v chalupe prosíme o uvážlivú spotrebu vody z dôvodu jej obmedzenej kapacity - vlastný zdroj pitnej vody
 • v deň odchodu prosíme dať chalupu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, zobrať si všetky svoje potraviny a nezvliekať posteľnú bielizeň)
 • po odovzdaní a skontrolovaní chalupy správcom sa hosťom vracia zábezpeka, pričom škody spôsobené hosťom na majetku a zariadení chalupy musí hosť uhradiť v plnom rozsahu
 • prípadne vzniknuté škody budú započítané so zábezpekou
 • správca súčastne vyberie od hostí peniaze za spotrebovanú elektrinu (sadzobník stredosl. energetika)
 • za mimoriadne znečistenie chalupy (blato, zvratky, žuvačky, krv) je účtovaný poplatok od 20,-€ do 100,-€
 • majitelia chalupy nezodpovedajú za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach
 • ubytovaní hostia súhlasia tým, že počas doby trvania prenájmu má správca právo vstúpiť do chalupy za účelom odstránenia havarijných stavov v objekte
 • v prípade zistených závad po odchode hostí z objektu, je naďalej za škody zodpovedný nájomca

Fínska kaďa

Fínska kaďa  je určená  kolektívom, jednotlivcom ako aj rodiny s deťmi, ktorí si chcú oddýchnuť a zabaviť sa.
Fínska kaďa je drevená kaďa vykurovaná nerezovou pecou, ktorá je zabudovaná priamo v sude.
Priemer sudu je 190cm a určený je pre 6 – 8 osôb. Teplota vody sa vykúri na 38 – 41 stupňov.
Táto teplota pôsobí na organizmus ako sauna, preto si organizmus vyžaduje aj ochladenie.
Pravidelné kúpanie má pozitívne zdravotné účinky.
Cena za použitie kúpacieho sudu je 20€/ pobyt.
Kaďu treba objednať u majiteľa 24 hodín vopred.

Prosím Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok, a následne ho dodržiavali. V prípade, že porušíte ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca chalupy právo ukončiť vám pobyt pred uplynutím dohodnutého času a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení.

 

Prajeme Vám príjemný pobyt.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload
 ornamentcreated by: Marek Sarvas